Τραγούδι:Simple man
Καλλιτέχνης:Lynyrd Skynyrd (05:53)

Επόμενο τραγούδι:Don't Believe A Word
Καλλιτέχνης:Thin Lizzy (08:40:03)

Μεθεπόμενο τραγούδι:Hippy Hippy Shake
Καλλιτέχνης:002 The Swinging Blue Jeans (08:42:22)